Partnerzy

C&C Patrners

Nasza firma buduje sieci światłowodowe w oparciu o system ACE oraz certyfikuje je z 20 letnią gwarancją żywotności.

ACE to kompletny system komponentów do budowy nowoczesnych sieci światłowodowych. System ten to coś więcej, niż tylko produkty. ACE to podejście kompleksowej realizacji danego projektu w zakresie komponentów pasywnych. Doprowadzanie włókna optycznego do pomieszczenia użytkownika końcowego stanowi zupełnie nowe wyzwanie projektowe, instalatorskie oraz logistyczne. Szybka i sprawna sieć szerokopasmowa umożliwia zwiększenie gamy świadczonych przez operatorów usług multimedialnych (m.in. HDTV, VoD), stając się źródłem dodatkowych dochodów. Również administracja samorządowa coraz częściej decyduje się na budowę własnej sieci szerokopasmowej, korzystając z dofinansowania z UE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych („Społeczeństwo Informacyjne”). Sieć stanowi bazę wymiany danych pomiędzy jednostkami administracji lub monitoringu wizyjnego miast. System ACE uwzględnia różne scenariusze budowy światłowodowej linii na terenach zurbanizowanych oraz rozległych.

FCA

Wykonujemy instalacje systemów mikrokanalizacji MikroKan w oparciu o rozwiązania firmy FCA. Nasze budowy certyfikujemy 36 miesięczną gwarancją żywotności.

Mikrokanalizacja to zastosowanie w rurze kanalizacji teletechnicznej – zamiast pojedynczego tradycyjnego kabla światłowodowego – pakietu mikrorurek, do których wprowadzimy w miarę potrzeb mikrokable światłowodowe. Pojedynczy kabel światłowodowy wypełnia rurę (np. o średnicy 40mm) zaledwie w ok.30%. Wiązka mikrorurek zapełni średnicę rury w 60-70%. Dodatkowo da nam możliwość stopniowego dokładania mikrokabli w miarę wzrostu zapotrzebowania na kolejne przyłącza.
Mikrokanalizacja upraszcza sposób realizacji odgałęzienia światłowodu w punktach, w których chcemy przyłączyć np. kolejny budynek. Tradycyjna kanalizacja w tym miejscu wymaga umieszczenia studni kablowej, przecięcia kabla, wykonania w mufie spawów termicznych zarówno dla odgałęzionych włókien, jak i tych, które będą prowadzone „przelotowo” (co generuje straty optyczne w torze oraz dodatkowe koszty wykonania takich prac). Dzięki mikrokanalizacji z pakietu mikrorurek „wyciągamy” tylko tę, która ma trafić do danego punktu. Oddzielamy ją w trójniku lub bezpośrednio w ziemi, przedłużamy łącząc specjalnym łącznikiem zapewniającym hermetyczność mikrokanalizacji i kończymy w obiekcie. Teraz wystarczy już tylko z węzła sieci (np. szafa uliczna), metodą wdmuchiwania, wprowadzić światłowód o wymaganej liczbie włókien bezpośrednio do budynku (bez spawania na trasie, bez otwierania studni, itp.)

BKT Elektronik

BKT Elektronik jest naszym dostawcą szaf serwerowych, kabli światłowoodwych DRAKA oraz osprzętu światłowodowego.

Wszystkie szafy zewnętrzne produkowane są przedziale wysokości 15U÷42U i są one wykonane z blachy aluminiowej o gr. 2mm w oparciu o tzw. podwójną ścianę, która ma na celu zapewnić naturalny niewymuszony przepływ powietrza i chłodzenie urządzeń pracujących wewnątrz. Stopień szczelności IP55 BKT Elektronik uzyskało dzięki zastosowaniu uszczelek poliuretanowych wylewanych na gorąco.

Całość konstrukcji została tak zaprojektowana aby w maksymalnym stopniu zapewniała ochronę urządzeń pracujących wewnątrz szafy i stawiała jak największy opór w aktach wandalizmu.

Zaufali nam