Szkolenie technologie światłowodowe - teoria + praktyka spawanie i pomiary światłowodów.

W związku z trwającymi pracami nad nową stroną internetową pod tym adresem nie aktualizujemy danych o szkoleniach. Odsyłam wszystkich zainteresowanych szkoleniami na tymczasową stronę gdzie można zapoznać się z naszą aktualną ofertą szkoleniową oraz dokonać zapisów. Kliknij na link.

 

 

"Wstęp do techniki światłowodowej połączony z praktyczną obsługą spawarki światłowoodwej i pomiarami reflektometrem OTDR"

Terminy szkolenia zostaną wyznaczone od 6.11.2017r

Szkolenia unia spawanie światłowodów

1 dzień - TEORIA "TECHNOLOGIE ŚWIATŁOWODOWE"

Szkolenie te przeznaczone jest dla osób których praca wymaga znajomości podstawowej wiedzy z zakresu elementów składowych i budowy linii optotelekomunikacyjncyh oraz podstawowych umiejętności dotyczących spawania i pomiarów włókien światłowodowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami techniki światłowodowej.

Moduł teoretyczny obejmuje wprowadzenie do podstaw technologii światłowodowej oraz omawia szereg zagadnień związanych z optotelekomunikacją.


Agenda:

- Historia techniki światłowodowej;
- Wprowadzenie do techniki światłowodowej – podstawy teoretyczne;
- Typy włókien optycznych (jednomodowe, wielomodowe, G.652d, G.657, OM3,);
- Parametry włókien optycznych jednomodowych i wielomodowych (tłumienność, dyspersja itp.);
- Kable światłowodowe: typy, budowa i zastosowanie poszczególnych rodzajów kabli;
- Charakterystyka poszczególnych elementów infrastruktury światłowodowej (przełącznice, adaptery, tacki, przełącznice naścienne, mufy hermetyczne);
- Złącza światłowodowe: typy, charakterystyka, właściwości;
- Podstawy projektowania torów optycznych; topologie sieci, założenia;
- Sieci światłowodowe FTTH (pigtaile G657, adaptery, przełącznice, kable, przełącznice ODF zgodne ze standardami Orange)
- Normy i zasady budowy linii optotelekomunikacyjnych,
- Kanalizacja teletechniczna – wprowadzenie;
- Mikrokanalizacja – wprowadzenie;
- Techniki montażu kabli światłowodowych (wdmuchiwanie kabli);
- Podstawy technologii WDM, CWDM, DWDM;
- Wprowadzenie do pomiarów toru światłowodowego; (pomiary mocy, OTDR, normy i warunki techniczne)
- Wprowadzenie do praktycznej nauki spawania światłowodów w oparciu o obsługę spawarki światłowodowej Fujikura.

Czas trwania: 1 dzień

POWRÓT

2 dzień - PRAKTYKA "SPAWANIE I POMIARY ŚWIATŁOWODÓW"

Moduł praktyczny kładzie nacisk na naukę samodzielnej obsługi spawarki światłowodowej marki Fujikura i naukę wykonywania spawów oraz praktyczną naukę wykonywania pomiarów mocy i pomiarów reflektometrycznych OTDR.

Agenda

- Zasady poprawnej obsługi i ekspluatacji spawarki światłowodowej FUJIKURA,
- Przygotowanie przełącznic i szaf serwerowych do spawania kabli światłowoodwych, montaż złącz i osprzętu.
- Przygotowanie kabli światłowodowych do spawania w kasetach, przełącznicach i mufach światłowodowych
- Spawanie Włókien światłowocdowych z pigtailami
- Spawanie przełącznic światłowodowych w systemie FTTH Orange – OPP i OLT.
- Spawy mechaniczne – tańsza alternatywa w sieciach światłowodowych, montaż i pomiary.
- Wstęp do pomiarów reflektrometrycznych OTDR (analiza przykładowych pomiarów, dobieranie parametrów, interpretacja uzyskanych wyników)
- Pomiary transmisyjne torów optycznych (kalibracja urządzęń, interpretacja wyników)
- Zasady poprawnej eksploatacji sieci światłowodowych (m.in. omówienie najczęstrzych błędów wykonywanych przez instalatorów)
- Czystość złącz – sprawdzanie czystości feruli złącz światłowodowych za pomocą mikroskopu inspekcyjnego;
- Pomiary włókien typu G.652 i G.657, porównanie odporności na zagięcia;
- Przygotowanie do egzaminu z zakresu technologii światłowodowych i pomiarów światłowodów.

Czas trwania: 1 dzień

POWRÓT

Warunki szkoleniowe:
• osoby biorące udział w szkoleniu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu,
• materiały dydaktyczne (konspekt, katalogi, karty katalogowe),
• materiały eksploatacyjne i zużywalne dostarczają wiodący producenci osprzętu światłowodowego,
• czas trwania szkolenia: 2 dni,
• godziny trwania szkolenia: 9:00-16:00,
• minimalna ilość uczestników: 8 osób,
• za szkolenie wystawiamy fv.
• zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Zgłoszenie:
• Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego, uzupełnienie go danymi kontaktowymi oraz odesłanie na maila. Wypełnienie formularza jest warunkiem rejestracji uczestnika.

Warunki udziału w szkoleniu:
• Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres email.
• Weryfikacja i potwierdzenie telefoniczne udziału.

ZOBACZ: trener - szkolenia technologie światłowodowe.

Kontakt w sprawie szkoleń:
• Marek Kaźmierczak tel. 663-266-416 email: marek@intech24.pl,

Zaufali nam