InTECH: Technologie światłowodowe

W związku z trwającymi pracami nad nową stroną internetową pod tym adresem nie aktualizujemy danych o szkoleniach. Odsyłam wszystkich zainteresowanych szkoleniami na tymczasową stronę gdzie można zapoznać się z naszą aktualną ofertą szkoleniową oraz dokonać zapisów. Kliknij na link.

 

 

Marek Kaźmierczak
specjalista ds. systemów i sieci światłowodowych.

Praktyk zawodowy. Członek Stoważyszenia Inżynierów Telekomunikacji.
Z wykształcenia elektronik o specjalizacji systemy i sieci komputerowe. Od wielu lat monter i instalator sieci światłowodowych realizujący inwestycje dla operatorów telekomunikacyjnych oraz firm z sektora energetycznego, IT, przemysłu i systemów zabezpieczeń. Instalator kabli światłowodowych w kanalizacji HDPE metodą strumieniowo - pneumatyczną. Praktyk i operator wdmuchiwarek światłowodowych.

Certyfikowany instalator i projektant sieci w systemie MULTIMEDIA CONNECT.
Certyfikowany instalator i projektant sieci w systemie DRACOM.
Certyfikowany instalator i projektant sieci w systemie mikrokanalizacji FCA.
Certyfikowany instalator sieci w systemie ACE.
Certyfikat z praktycznego zakresu obsługi spawarki światłowodowej Fujikura 60S.
Certyfikat z praktycznego zakresu obsługi reflektometru JDSU.

Trener prowadzący szkolenia światłowodwe dla renomowanych firm realizujących szkolenia komercyjne jak i realizowane ze środków UE.

Zrealizowane projekty szkoleń w ramach UE:
Części praktycznej szkolenia:

"Monter 50+. Rozwój kwalifikacji zawodowych z zakresu montażu innowacyjnych technologii światłowodowych"
(województwo kujawsko-pomorskie) VII edycji po 4 dni szkoleniowe.

"Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr budowlanych sektora MSP w zakresie montażu innowacyjnych technologii światłowodowych"
(województwo wielkopolskie) II edycje po 4 dni szkoleniowe.

 

 

 

 

 

 

 

Członek SIT, certyfikowany instalator FOA

POWRÓT

Zaufali nam